OFERTA

DLA KOGO?

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 0,5-19 lat z następującymi problemami:

 • całościowe zaburzenia rozwoju (w tym autyzm i zaburzenia pokrewne)
 • Zespół Aspergera
 • Zespół Downa i inne wady genetyczne
 • opóźnienie psychoruchowe
 • ADHD
 • zaburzenia i opóźnienia w rozwoju mowy
 • porażenie mózgowe
 • trudności szkolne (w tym dysleksja i brak gotowości szkolnej)
 • trudności motoryczne, z koordynacją ruchową (w tym dyspraksja)
 • FAS i FASD
 • deficyty integracji sensorycznej
 • problemy emocjonalne
 • niedostosowanie społeczne
 • wcześniactwo, skrajne wcześniactwo
 • zaburzenia neurologiczne (w tym agenezja i dysplazja ciała modzelowatego)
 • upośledzenie umysłowe każdego stopnia
 • niska samoocena, depresja
 • zaburzenia zachowania
 • tiki
 • niepełnosprawność ruchowa


CO OFERUJEMY?

W naszym Centrum odbywają się następujące metody terapii i zajęć:

 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • wczesna nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej
 • diagnoza i terapia metodą C. Delacato
 • diagnoza funkcjonalna
 • zajęcia rewalidacyjne - wspomaganie rozwoju
 • manualne torowanie głosek
 • terapia czaszkowo-krzyżowa
 • terapia taktylna
 • integracja odruchów metodą S. Masgutovej
 • rehabilitacja ruchowa
 • psychoterapia
 • trening EEG Biofeedback
 • trening czystości
 • modyfikacja zachowań trudnych i niepożądanych
 • badanie gotowości szkolnej i zajęcia wyrównawcze
 • terapia behawioralna
 • terapia ręki
 • konsultacja i terapia psychologiczna
 • konsultacje zespołowe
 • zajęcia grupowe - trening kompetencji społecznych
 • terapia sensomotoryczna i regulacja napięcia mięśniowego obszaru ustno-twarzowego


CO POZA TYM?

W ramach swojej działalności służymy szeroką pomocą także Rodzicom/Opiekunom, nauczycielom dzieci:

 • udzielamy wsparcia psychologicznego
 • udzielamy informacji odnośnie praw osób z niepełnosprawnością
 • informujemy o świadczeniach i zasiłkach pielęgnacyjnych oraz sposobach ich uzyskania
 • informujemy o możliwościach pozyskania pomocy finansowej np. za pośrednictwem fundacji z 1% podatku itp.
 • dysponujemy sprawdzoną, polecaną przez naszych Pacjentów bazą  placówek wykonujących specjalistyczne badania medyczne itp.
 • prowadzimy szkolenia i warsztaty stacjonarne i wyjazdowe dla kadr pedagogicznych, studentów, rodziców w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania w tematyce zgodnej z naszą działalnością
 • wydajemy zalecenia dla placówek oświatowych odnośnie postepowania z naszymi Pacjentami
 • pomagamy w wypełnianiu i gromadzeniu dokumentów na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności
 • udzielamy informacji odnośnie należnych odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym
 • wystawiamy rachunki za zajęcia terapeutyczne na wskazane osoby lub podmioty (np. fundacje i stowarzyszenia)
 • udostępniamy materiały do ćwiczeń utrwalających w domu
 • wystawiamy potrzebne zaświadczenia i opinie
 • szkolimy nauczycieli wspomagających naszych podopiecznych
 • współpracujemy z przedszkolami realizując zajęcia terapeutyczne w ramach orzeczenia o kształceniu specjalnym
 • współpracujemy z psychiatrą dziecięcym
 • bierzemy udział w akcjach społecznych mających na celu uświadamianie społeczeństwa w temacie niepełnosprawności i zrozumienia problemu


DLACZEGO MY?

Staramy się sprostać wymaganiom naszych Pacjentów i świadczyć usługi najwyższej jakości - naszą miarą są efekty naszej pracy

 • zajęcia terapeutyczne są prowadzone przez wykwalifikowaną, oddaną swojej pracy kadrę
 • posiadamy profesjonalnie i kompleksowo wyposażone sale terapeutyczne
 • nasza kadra posiada certyfikaty i doświadczenie wymagane do pracy na zajmowanych przez siebie stanowiskach
 • każdy z pracowników Centrum posiada ubezpieczenie OC
 • nieustannie doskonalimy się biorąc udział w szkoleniach, kursach, warsztatach związanych z wykonywaną przez siebie pracą
 • sprzęt terapeutyczny i pomoce dydaktyczne są nam dostarczane przez sprawdzonych dystrybutorów oraz producentów
 • używane wyposażenie posiada niezbędne atesty i znaki bezpieczeństwa
 • Centrum utrzymywane jest w czystości, a wszelkie pomoce w miarę ich potrzeb dezynfekowane bezpiecznymi środkami
 • pozostajemy w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym i mailowym z Rodzicami/Opiekunami naszych Pacjentów
 • Rodzic/Opiekun jest na bieżąco informowany o przebiegu terapii
 • konsultujemy ze sobą przypadek każdego pacjenta, by terapia była jak najefektywniejsza
 • jeśli zostanie zgłoszona nam taka potrzeba współpracujemy ze środowiskiem naszych Pacjentów (przedszkola, szkoły, opiekunki, terapeuci)
 • w uzasadnianych przypadkach prowadzimy zajęcia terapeutyczne w domu Pacjenta zapewniając niezbędny sprzęt i pomoce terapeutyczne
 • dane osobowe naszych Pacjentów objęte są tajemnicą
 • pozostajemy otwarci na problemy i potrzeby innych
 • w naszym Centrum panuje miła atmosfera wzajemnego zrozumienia
Centrum Terapii "PINOKIO"
ul. Św. Kazimierza 2
42-215 Częstochowa
NIP: 772-214-80-00
Kontakt
telefon: 667 550 193
kontakt@terapiapinokio.pl
www.terapiapinokio.pl
Tagi
logopeda, integracja sensoryczna, Biofeedback, psycholog, rehabilitacja, Częstochowa
Odwiedziło nas
185421 osób
Copyright(c)2013 Centrum Terapii PINOKIO Nina Ścigała